skip to Main Content
2017- Ci Il YÖS Təqvimi

2017- ci il YÖS təqvimi

Ankara Üniversitesi (Ankara)
İmtahan tarixi: 14 May 2017 Bazar günü
Başvuru tarixləri: 13 Mart 2017 – 17 Aprel 2017

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
İmtahan tarixi: 06 May 2017 Şənbə günü
Başvuru tarixləri: 16 Yanvar 2017- 07 Aprel 2017

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir)
İmtahan tarixi:09 Aprel 2017 Bazar Saat 14:00
Başvuru tarixləri: 16 Yanvar 2017- 05 Mart 2017

Çukurova  Üniversitesi (Adana)
İmtahan tarixi:30 Aprel 2017 Bazar günü
Başvuru tarixləri:16 fevral 2017 – 31 Mart 2017

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
İmtahan tarixi:21 May 2017 Bazar günü  Saat 10:00
Başvuru tarixləri: Fevral ayında başlayacakdır.

Fırat Üniversitesi (Elazığ)
İmtahan tarixi:14 May 2017 Bazar Saat 14:00
Başvuru tarixləri:03 Aprel 2017- 07 May 2017

İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
İmtahan tarixi: 29 Aprel 2017 Şənbə günü  Saat 15:00
Başvuru tarixləri: 04 Yanvar 2017- 24 Mart 2017

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)
İmtahan tarixi: 06 May 2017 Şənbə günü Saat 10:00
Başvuru tarixləri: 06 Ocak 2017- 04 Mayıs 2017

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)
İmtahan tarixi: 07 May 2017 Bazar günü  Saat 10:00
Başvuru tarixləri:16 Yanvar  2017- 24 Mart 2017

Kocaeli  Üniversitesi (Kocaeli)
İmtahan tarixi: 06 Mayıs 2017 Cumartesi
Başvuru tarixləri: 10 Yanvar 2017- 10 Mart 2017

Marmara Üniversitesi (İstanbul)
İmtahan tarixi: 13 May 2017 Cumartesi
Başvuru tarixləri: 13 Mart 2017- 17 Aprel 2017

Mersin Üniversitesi (Mersin)
İmtahan tarixi:19 May 2017 Cumə günü
Başvuru tarixləri: 05 fevral 2017- 13 Aprel 2017

Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)
İmtahan tarixi:06 May 2017
Başvuru tarixləri: 20 fevral – 24 Mart 2017

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
İmtahan  tarixi:22 Aprel 2017 Şənbə Saat 13:00
Başvuru tarixləri: 02 Yanvar 2017- 31 Mart 2017

Uludağ  Üniversitesi (Bursa)
İmtahan tarixi:06 May2017 Şənbə
Başvuru tarixləri: 02 Ocak 2017- 31 Mart 2017

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi:14 Mayıs 2017 Pazar
Sınav başvuru tarihleri: