skip to Main Content
KİTABLARIMIZ

Hər hansı bir məlumatı keyfiyyətli olaraq yadda saxlamaq üçün ən bilinən və çox güvənilən üsul davamlı təkrardır. Qısazamanlı bir yaddaşı uzunmüddətli yaddaşa çevirmək üçün ən qaçınılmaz yol təkrar etməkdir. Kitabdakı mövzular bu məqsəd əsas götürülərək sual tipləri və özəllikləri ilə qruplaşdırılmışdır. Mövzuya aid bütün bilgilər tək-tək aydınlaşdırılmışdır. Bölümlərin sonundakı testlər mövzunu detallarıyla öyrənib dərk etməkdə də sizə yardımçı olacaqdır.