skip to Main Content
Almaniyada Iş Imkanı

Almaniyada iş imkanı

ALMAN DİLİNİ B2 SƏVİYYƏDƏ BİLƏNLƏR ÜÇÜN: “ALMANİYADA aylıq 1.400 € MƏVACİB ALMAQLA
4 İLLİK PEŞƏ TƏHSİLİ ”
B2 olmayanları 6 aylıq kursla çatdırırıq.
1.400 euro,- məvacibdən aşağıdakı aylıq xərclər ödənilir:
– 400,- qədər vergi, siğortalar və sosial ödəmələr
– 350,- təhsil haqqı
– 200,- ev xərcləri
– 300,- yemək xərcləri
Maraglananlar: www.adm.az saytında qeydiyyatan keçə bilərlər.
0702100210